Odjel za imovinsko-pravne poslove

Zadar, Jurja Barakovića 1

tel: 023/213-439, 023/211-167

fax: 023/213-439, 023/211-167

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

voditelj odjela: Ivan Volić, dipl. iur.

Odjel za imovinsko-pravne poslove obavlja upravne poslove koji se odnose na:

 • izvlaštenje nekretnina (potpuno izvlaštenje, nepotpuno izvlaštenje ustanovljenjem prava služnosti), prema odredbama Zakona o izvlaštenju ("Narodne novine", broj 9/94, 35/94, 112/00 i 114/01)
 • naknadu za izvlaštene i deposedirane nekretnine, ako naknada nije isplaćena do stupanja na snagu Zakona o izvlaštenju (čl. 47. Zakona o izvlaštenju)
 • poništenje rješenja o eksproprijaciji, ako korisnik eksproprijacije nije izgradio objekt ili izveo radove radi kojih je nekretnina eksproprirana (čl. 48. Zakona o izvlaštenju)
 • naknadu za oduzeto neizgrađeno građevinsko zemljište
 • naknadu za poljoprivredno zemljište, šume i šumsko zemljište
 • naknadu za oduzete stanove
 • naknadu za konfiscirane stanove
 • naknadu za oduzete poslovne prostore
 • naknadu za oduzete brodove i brodice
 • naknadu za oduzeta poduzeća
 • naknadu za oduzete pokretnine

sve prema odredbama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine ("Narodne novine", broj 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 65/01, 118/01, 80/02 i 81/02).

 • dopuna agrarnih odluka
 • dovršenje započetih postupaka u svezi zauzeća zemljišta bivše općenarodne imovine

Ispis   E-mail