STAMBENO ZBRINJAVANJE

Obavijest o podnošenju zahtjeva za stambeno zbrinjavanje

I. Obavijest uz liste prvenstva za stambeno zbrinjavanje, za 2018. godinu.

II. Liste prvenstva

 LISTA A/C -  davanje u najam obiteljske kuće ili stana u državnom  vlasništvu
LISTA B    - davanje u najam oštećene obiteljske kuće u državnom vlasništvu i dodjela građevnog materijala      
 LISTA D –  darovanje građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu i građevnog materijala za izgradnju obiteljske kuće

LISTA E - darovanje građevnog materijala za popravak, obnovu i nadogradnju obiteljske kuće ili stana, odnosno izgradnju kuće na građevinskom zemljištu u vlasništvu podnositelja zahtjeva

III. Obavijest o konačnim izvršnim listama prvenstva za stambeno zbrinjavanje, za 2018. godinu.