SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU
Obrasci

Odjel za osobna stanja građana, matičarstvo i popise birača

1. ZAHTJEV ZA UPIS U REGISTAR UDRUGA REPUBLIKE HRVATSKE

2. POPIS OSNIVAČA I OSOBA OVLAŠTENIH ZA ZASTUPANJE UDRUGE

3. ZAHTJEV ZA UPIS PROMJENA U REGISTAR UDRUGA REPUBLIKE HRVATSKE

4. ZAHTJEV ZA UPIS U REGISTAR STRANIH UDRUGA U REPUBLICI HRVATSKOJ

2. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ISPRAVE IZ MATICE ROĐENIH

3. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ISPRAVE IZ MATICE VJENČANIH

5. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ISPRAVE IZ KNJIGE DRŽAVLJANA

6. ZAHTJEV ZA PROMJENU IMENA, PREZIMENA ILI OSOBNOG IMENA

8. ZAHTJEV ZA DOPUNU PODATAKA U MATICI ROĐENIH, VJENČANIH ILI UMRLIH

9. ZAHTJEV ZA ISPRAVAK I DOPUNU PODATAKA U MATICI ROĐENIH, VJENČANIH ILI UMRLIH

10. ZAHTJEV ZA ISPRAVAK PODATAKA U MATICI ROĐENIH, VJENČANIH ILI UMRLIH

11. ZAHTJEV ZA UPIS U KNJIGU DRŽAVLJANA PO PREBIVALIŠTU

12. ZAHTJEV ZA UPIS U MATICU ROĐENIH

13. ZAHTJEV ZA UPIS MALOLJETNOG DJETETA U MATICU ROĐENIH

14. ZAHTJEV ZA UPIS MATICU UMRLIH

15. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POTVRDE O ISPUNJENJU PRETPOSTAVKI ZA SKLAPANJE BRAKA U VJERSKOM OBLIKU

16. ZAHTJEV ZA UPIS U MATICU VJENČANIH

Odjel za udruge građana i besplatnu pravnu pomoć

(obrasci su u PDF formatu)

4. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ISPRAVE IZ MATICE UMRLIH

1. UPRAVNE PRISTOJBE I CIJENE OBRAZACA

1. ZAHTJEV ZA ODOBRAVANJE BESPLATNE PRAVNE POMOĆI

2. IZRIČITA PISANA SUGLASNOST

Besplatna pravna pomoć

7. ZAHTJEV ZA PROMJENU IMENA, PREZIMENA ILI OSOBNOG IMENA MALOLJETNOG DJETETA

.

5. ZAHTJEV ZA UPIS PROMJENA U REGISTAR STRANIH UDRUGA U REPUBLICI HRVATSKOJ