Oglasi i javni natječaji

Javni poziv trubačima

Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme (14.04.2017.)
Obavijest kandidatima/kinjama o opisu poslova radnog mjesta i plaći radnog mjesta
Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ured državne uprave u Zadarskoj županiji (26.07.2017.)
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme (27.07.2017.)
Obavijest kandidatima/kinjama o opisu poslova radnog mjesta i plaći radnog mjesta
Odluka o obustavi postupka prijama u državnu službu (1.informatički/a suradnik/ica).
Rješenje o prijamu u državnu službu (2.samostalni/a upravni/a referent/ica za poljoprivredu i šumarstvo)
Ponavljanje dijela javnog poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ured državne uprave u Zadarskoj županiji od 25. srpnja 2017. godine (19.09.2017.)
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme (21.09.2017.)
Obavijest kandidatima/kinjama o opisu poslova radnog mjesta i plaći radnog mjesta
Javni poziv za prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Ured državne uprave u Zadarskoj županiji (18.10.2017.)
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme (24.10.2017.)
Obavijest kandidatima/kinjama o opisu poslova radnog mjesta i plaći radnog mjesta
Rješenje o prijamu u državnu službu (informatički suradnik)