Odgoj i obrazovanje

Obrasci i informacije iz područja odgoja obrazovanja

Nakon što registrirate poslovni nastan, za djelatnosti iz područja odgoja i obrazovanja potrebno je ispuniti određene uvjete kako biste dobili odobrenje za početak poslovanja registrirane djelatnosti. Ured državne uprave u Zadarskoj županiji u okviru svoje nadležnosti u području odgoja i obrazovanja obavlja i utvrđivanje ispunjenosti uvjeta za početak rada dječjeg vrtića, utvrđivanje ispunjenosti uvjeta za ostvarivanje programa predškolskog odgoja i obrazovanja pri ustanovama, udrugama, drugim pravnim i fizičkim osobama – obrtnicima, te utvrđivanje ispunjenosti minimalno tehničkih i higijenskih uvjeta prostora u kojem će se izvoditi program obrazovanja odraslih.

DJEČJI VRTIĆI

1. Uvjeti za početak rada dječjeg vrtića

Dječji vrtić može započeti s radom nakon što je pribavio rješenje o početku rada. Rješenje o početku rada donijet će ured državne uprave u županiji, ako dječji vrtić ispunjava uvjete za početak djelatnosti dječjeg vrtića.
Zahtjev za utvrđivanje uvjeta i izdavanje rješenja za početak rada dječjeg vrtića podnosi se Uredu državne uprave u Zadarskoj županiji, Službi za društvene djelatnosti, Zadar, Josipa Jurja Strossmayera 20.
Zahtjev može podnijeti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, vjerska zajednica, pravna i fizička osoba.

Potrebni dokumenti:

 • - Akt o osnivanju dječjeg vrtića

 • - Rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o ocjeni sukladnosti akta o osnivanju dječjeg vrtića sa zakonom

 • - Suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja na program rada dječjeg vrtića

 • - Dokaz o raspolaganju prostorom (kupoprodajni ugovor, vlasnički list)

 • - Dokaz o uporabljivosti građevine sukladno Zakonu o gradnji („Narodne novine“ br. 153/13 i 20/17.)

 • - Dokaz o potrebnom broju odgojitelja, stručnih suradnika i ostalih zaposlenika

 • - Dokaz o osiguranom prostoru i opremi za trajno obavljanje djelatnosti sukladno standardima normativima rada propisanim Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe (“Narodne novine” 63/08; 90/10).

 • - Dokaz o osiguranim novčanim sredstvima za početak rada dječjeg vrtića

 • - Dokaz o ispunjavanju drugih uvjeta propisanih zakonom i na temelju zakona donesenim propisima (atest zdravstvene ispravnosti vode, atest o ispravnosti instalacija - struja, plin, gromobran, vatrodojava, plan evakuacije), uređaja i opreme, uvjerenje o ispravnosti radnog okoliša (osvjetljenje, grijanje, prozračivanje, buka, zaštita od požara).

Nadležno tijelo:

Ured državne uprave u Zadarskoj županiji

Služba za društvene djelatnosti

Josipa Jurja Strossmayera 20, Zadar

Tel: +385(0) 23 311-258; +385(0) 23 312-779

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Naknada: - iznosi 140,00 kn po Tar. br. 52 Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (N.N., br. 8/17)

E-plaćanje:

Svrha doznake:

Upravna pristojba

Primatelj:

Državni proračun Republike Hrvatske

Broj računa:

HR1210010051863000160

Model:

HR 64

Poziv na broj:

5002-1564-OIB uplatitelja

Opis plaćanja:

Rješenje o utvrđivanju uvjeta za početak rada dječjeg vrtića

Obrazac:

Zahtjev za utvrđivanje uvjeta za početak rada dječjeg vrtića

2. Uvjeti za početak rada dječjeg vrtića u promijenjenim uvjetima

Ako se tijekom obavljanja djelatnosti promijeni sjedište dječjeg vrtića, odnosno prostor u kojem dječji vrtić obavlja djelatnost ili dio djelatnosti, ili se promijeni drugi uvjet propisan zakonom i na temelju zakona donesenim propisu za obavljanje djelatnosti dječjeg vrtića, dječji vrtić je dužan prije početka rada u promijenjenim uvijetima podnijeti zahtjev uredu državne uprave za izdavanje rješenja o početku rada u promijenjenim uvjetima.

Potrebni dokumenti:

 • - Rješenje o početku rada dječjeg vrtića i izvadak iz sudskog registra

 • - Rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja o sukladnosti izmijenjenog osnivačkog akta sa zakonom

 • - Dokaz o raspolaganju prostorom (kupoprodajni ugovor, vlasnički list)

 • - Dokaz o uporabljivosti građevine sukladno Zakonu o gradnji („Narodne novine“ br. 153/13 i 20/17.)

 • - Dokaz o potrebnom broju odgojitelja, stručnih suradnika i ostalih zaposlenika

 • - Dokaz o osiguranom prostoru i opremi za trajno obavljanje djelatnosti sukladno standardima normativima rada propisanim Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe (“Narodne novine” 63/08; 90/10).

 • - Dokaz o osiguranim novčanim sredstvima za početak rada dječjeg vrtića u promijenjenim uvjetima

 • - Dokaz o ispunjavanju drugih uvjeta propisanih zakonom i na temelju zakona donesenim propisima (atest zdravstvene ispravnosti vode, atest o ispravnosti instalacija - struja, plin, gromobran, vatrodojava, plan evakuacije), uređaja i opreme, uvjerenje o ispravnosti radnog okoliša (osvjetljenje, grijanje, prozračivanje, buka, zaštita od požara).

Nadležno tijelo:

Ured državne uprave u Zadarskoj županiji

Služba za društvene djelatnosti

Josipa Jurja Strossmayera 20, Zadar

Tel: +385(0) 23 311-258; +385(0) 23 312-779

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Naknada: - iznosi 140,00 kn po Tar. br. 52 Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (N.N., br. 8/17)

E-plaćanje:

Svrha doznake:

Upravna pristojba

Primatelj:

Državni proračun Republike Hrvatske

Broj računa:

HR1210010051863000160

Model:

HR 64

Poziv na broj:

5002-1564-OIB uplatitelja

Opis plaćanja:

Rješenje o utvrđivanju uvjeta za početak rada dječjeg vrtića u promijenjenim uvjetima

Obrazac:

Zahtjev za utvrđivanje uvjeta za početak rada dječjeg vrtića u promijenjenim uvjetima

3. Uvjeti za ostvarivanje programa predškolskog odgoja i obrazovanja pri ustanovama, udrugama, drugim pravnim osobama i fizičkim osobama - obrtnicima

Programi predškolskog odgoja i obrazovanja mogu se ostvarivati:

 • - pri osnovnim školama

 • - kao kraći programi odgojno-obrazovnog rada s djecom rane i predškolske dobi (igraonice) pri knjižnicama, zdravstvenim, socijalnim, kulturnim i sportskim ustanovama, udrugama, drugim pravnim osobama i fizičkim osobama – obrtnicima.

Ustanova,udruga, druga pravna osoba i fizička osoba - obrtnik može započeti s radom i ostvarivanjem programa predškolskog odgoja nakon što pribave rješenje ureda državne uprave.
Zahtjev za utvrđivanje uvjeta i izdavanje rješenja za početak rada i ostvarivanje programa predškolskog odgoja i obrazovanja podnosi se Uredu državne uprave u Zadarskoj županiji, Službi za društvene djelatnosti, Zadar, Josipa Jurja Strossmayera 20.

Potrebni dokumenti

 • - Rješenje o registraciji ustanove, udruge, druge pravne osobe i fizičke osobe-obrtnika

 • - Suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja na ustroj programa predškolskog odgoja i obrazovanja

 • - Suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja na program rada dječjeg vrtića

 • - Dokaz o raspolaganju prostorom (kupoprodajni ugovor, vlasnički list)

 • - Dokaz o uporabljivosti građevine sukladno Zakonu o gradnji („Narodne novine“ br. 153/13 i 20/17.)

 • - Dokaz o potrebnom broju odgojitelja, stručnih suradnika i ostalih zaposlenika

 • - Dokaz o osiguranom prostoru i opremi za trajno obavljanje djelatnosti sukladno standardima normativima

 • rada propisanim Državnim pedagoškim standardom predškolskog odgoja i naobrazbe (“Narodne novine” 63/08; 90/10).

 

 • - Dokaz o osiguranim novčanim sredstvima za početak rada dječjeg vrtića

 • - Dokaz o ispunjavanju drugih uvjeta propisanih zakonom i na temelju zakona donesenim propisima (atest zdravstvene ispravnosti vode, atest o ispravnosti instalacija - struja, plin, gromobran, vatrodojava, plan evakuacije), uređaja i opreme, uvjerenje o ispravnosti radnog okoliša (osvjetljenje, grijanje, prozračivanje, buka, zaštita od požara).

 

Nadležno tijelo:

Ured državne uprave u Zadarskoj županiji

Služba za društvene djelatnosti

Josipa Jurja Strossmayera 20, Zadar

Tel: +385(0) 23 311-258; +385(0) 23 312-779

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Naknada: - iznosi 140,00 kn po Tar. br. 52 Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (N.N., br. 8/17)

E-plaćanje:

Svrha doznake:

Upravna pristojba

Primatelj:

Državni proračun Republike Hrvatske

Broj računa:

HR1210010051863000160

Model:

HR 64

Poziv na broj:

5002-1564-OIB uplatitelja

Opis plaćanja:

Rješenje o utvrđivanju uvjeta za početak rada i ostvarivanje programa predškolskog odgoja i obrazovanja

Zakonski propisi:

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ br.10/97.,107/07. i 94/13)
Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ br. 63/08 i 90/10)
Pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću („Narodne novine“ br.133/97)

Obrazac:

OBRAZOVANJE ODRASLIH

Obrasci:


Ispis   E-mail