Kultura

Obrasci i informacije iz područja kulture

Nakon što registrirate poslovni nastan, za djelatnosti iz područja kulture potrebno je ispuniti određene uvjete kako biste dobili odobrenje za početak poslovanja registrirane djelatnosti. Ured državne uprave u Zadarskoj županiji u okviru svoje nadležnosti u području kulture obavlja upravni nadzor nad ustanovama u kulturi, utvrđuje postojanje uvjeta za osnivanje kazališta, te izdaje potvrde o postojanju uvjeta za osnivanje knjižnica. Ured također zaprima, provjerava i dostavlja Ministarstvu kulture prijave knjižnica za upis u Upisnik knjižnica i knjižnica u sastavu, prijave muzeja za upis u Očevidnik muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba, kao i prijave za upis u Očevidnik kazališta.

KAZALIŠNA DJELATNOST

Privatna kazališta mogu se osnivati kao ustanove, umjetničke organizacije i trgovačka društva, a mogu ih osnovati domaće i strane pravne i fizičke osobe.

Uvjeti za obavljanje kazališne djelatnosti

Kazalište se može osnovati ako su ispunjeni Zakonom o kazalištima propisani uvjeti:

  • - raspolaganje kazališnim prostorom funkcionalno pogodnim i opremljenim za izvođenje scenskih i glazbeno-scenskih djela,

  • - osigurano potrebno umjetničko osoblje,

  • - osigurani potrebni organizacijski i tehnički radnici

Postojanje uvjeta za osnivanje kazališta utvrđuje ured državne uprave na čijem području se kazalište osniva. Zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjenosti uvjeta za osnivanje kazališta podnosi se Uredu državne uprave u Zadarskoj županiji, Službi za društvene djelatnosti, Josipa Jurja Strossmayera 20, Zadar.

Potrebni dokumenti:

  • - akt o osnivanju kazališta

  • - dokaz o raspolaganju prostorom (kupoprodajni ugovor, ugovor o zakupu, vlasnički list)

  • - dokaz o uporabljivosti građevine sukladno zakonu o gradnji („Narodne novine“ br. 153/13 i 20/17.)

  • - dokaz o osiguranom kazališnom prostoru funkcionalno pogodnom i opremljenim za izvođenje scenskih i glazbeno-scenskih djela

  • - dokaz o osiguranom umjetničkom osoblju

  • - dokaz o osiguranim potrebnim organizacijskim i tehničkim radnicima

Nadležno tijelo:

Ured državne uprave u Zadarskoj županiji

Služba za društvene djelatnost

Josipa Jurja Strossmayera 20, Zadar

Tel: +385(0) 23 311-258; +385(0) 23 312-779

E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Naknada: - iznosi 35,00 kn po Tar. br. 2 Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (N.N., br. 8/17)

E-plaćanje:

Svrha doznake:

Upravna pristojba

Primatelj:

Državni proračun Republike Hrvatske

Broj računa:

HR1210010051863000160

Model:

HR 64

Poziv na broj:

5002-1564-OIB uplatitelja

Opis plaćanja:

Rješenje o ispunjenosti uvjeta za osnivanje kazališta

Prijava za upis u Očevidnik kazališta

Kazališta su dužna podnijeti prijavu za upis u Očevidnik kazališta.
Prijava se podnosi Uredu državne uprave u Zadarskoj županiji, Službi za društvene djelatnosti, koja provjerava je li prijava uredno ispunjena i podnesena u roku, te je dostavlja Ministarstvu kulture.

Zakonski propisi:

Zakon o kazalištima („Narodne novine“ br. 71/06.,121/13., i 26/14)
Pravilnik o utvrđivanju kazališnih radnika koji se smatraju kazališnim umjetnicima („Narodne novine“ br.39/07).

Obrasci:

MUZEJSKA DJELATNOST
KNJIŽNIČNA DJELATNOST

Obrasci:


Ispis   E-mail