EVIDENCIJA o zaposlenicima za kojima je prestala potreba u punom ili dijelu radnog vremena zbog gospodarskih, tehničkih ili organizacijskih razloga, kao i zaposlenicima koji imaju zasnovan radni odnos na neodređeno…
Podaci o broju razrednih odjela i broju učenika na području Zadarske županije u šk. god. 2018./2019. Podaci o broju učenika po matičnim i područnim školama u Zadarskoj  županiji
Rješenje o zaključivanju popisa birača za Općinu Gračac
Rješenje o zaključivanju popisa birača za Grad Benkovac
Rješenje o zaključivanju popisa birača za Grad Pag
Evidencija sklopljenih ugovora bagatelne nabave za 2016. godinu
Stranica 1 od 3