E-POSTUPCI – REGISTRACIJA POSLOVNOG NASTANA I ISHOĐENJE ODOBRENJA ZA OBAVLJANJE USLUŽNE DJELATNOSTI

ELEKTRONIČKA KONTAKTNA TOČKA UREDA DRŽAVNE UPRAVE U ZADARSKOJ ŽUPANIJI

e-pošta za slanje cjelokupne dokumentacije:

pisarnica@udu-zz.hr

Obrasci i informacije iz područja društvenih djelatnosti:

KULTURA

ODGOJ I OBRAZOVANJE

SOCIJALNE USLUGE

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici od 5. siječnja 2017. godine donijela zaključak kojim je određeno uvođenje elektroničkih postupaka za registraciju poslovnog nastana kao i za sve postupke i formalnosti vezane za pristup i izvođenje uslužne djelatnosti u smislu Zakona o uslugama (NN 80/11), sukladno posebnim propisima o uvjetima ostvarenja prava poslovnog nastana i slobode pružanja usluga na teritoriju Republike Hrvatske. U skladu s navedenim zaključkom, nadležna postupovna tijela dužna su, elektroničkim putem (elektroničkom poštom), od podnositelja zahtjeva zaprimiti sve obrasce i dostavljenu dokumentaciju za potrebe navedenih postupaka. Također su dužna, na zahtjev stranke, sve akte donijete u postupcima te sva pismena, podnositelju zahtjeva dostaviti elektroničkim putem.

e-pošta za slanje dokumentacije:

pisarnica@udu-zz.hr

Sve informacije vezane za registraciju poslovnog nastana i ishođenje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti, mogu se dobiti na mrežnoj stranici Jedinstvene kontaktne točke Hrvatske gospodarske komore http://psc.hr/uvjeti-za-obavljanje-djelatnosti

Obrasci zahtjeva iz područja gospodarstva:

OBRT

Uvjeti za osnivanje obrta
Prijava za upis u obrtni registar
Prijava za upis izdvojenog pogona
Prijava za upis ortaka u u obrtni registar

TRGOVINA

Zahtjev za MTU

PROMET

Zahtjev za izdavanje licencije za obavljanje unutarnjeg cestovnog prijevoza
Zahtjev za odjavu licencije
Zahtjev za promjenu podataka u registru prijevoznika
Podaci potrebni za pribavljanje podataka iz prekršajne i kaznene evidencije
Zahtjev za izdavanje znaka pristupačnosti

Obrasci zahtjeva iz područja turizma i ugostiteljstva:

OBRT

Prijava za upis u obrtni registar
Prijava za upis ortaka u u obrtni registar
Prijava za upis izdvojenog pogona
Prijava za upis odjave obrta

UGOSTITELJSTVO

Zahtjev za utvrđivanje minimalnih uvjeta ugostiteljskih objekata
Zahtjev za razvrstavanje i kategorizaciju smještajnih objekata
Zahtjev za pružanje ugostiteljskih usluga na otvorenom
Zahtjev za odjavu ugostiteljskog objekta

UGOSTITELJSKE USLUGE GRAĐANA

Zahtjev za izdavanje odobrenja za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu
Zahtjev za izdavanje odobrenja za pružanje ugostiteljskih usluga na OPG-u
Odjava odobrenja

AGENCIJE

Zahtjev i uvjeti za pružanje usluga turističke agencije
Zahtjev za odjavu pružanja usluga turističke agencije

TURISTIČKI VODIČ

Zahtjev za pružanje usluga turističkog vodiča
Zahtjev za odjavu pružanja usluga turističkog vodiča

NAUTIČKI TURIZAM

Zahtjev za razvrstavanje i kategorizaciju plovnih objekata
Zahtjev za utvrđivanje minimalnih uvjeta luka nautičkog turizma